HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP VỚI CO THÚY IKUN

Sử Dụng Động Từ Khiếm Khuyết

Sử Dụng Động Từ Khiếm Khuyết
Ngày đăng: (20-04-2017 07:57 PM) - Lượt xem: 1163

Động từ khiếm khuyết trong tiếng Anh hiện nay được sử dụng phổ biến trong cả nói và viết, và còn nhiều người sử dụng chưa đúng hay thậm chí chưa biết cách sử dụng sao cho hợp lý, ngay sau bài viết này bạn sẽ sử dụng thành thạnh nó ngay thôi, cùng theo dõi nhé!

 

 

1. Should + V (Single form) :

  • Nên: diễn đạt một lời khuyên, sự gợi ý, sự bắt buộc nhưng không mạnh lắm.

Ex: You look tired. You should go to bed.

  • Lẽ ra: Diễn đạt người nói mong muốn đều gì đó xảy ra.

Ex: I wonder where John is. He should be here by now.

  • Các thành ngữ had better, ought to, be supposed to đều mang nghĩa tương đương với should với điều kiên động từ to be trong thành ngữ be supposed to phải chia ở thì hiện tại.

Ex: John ought to study tonight.

     John is supposed to study tonight.

2. Could, May, Might + V (Single form) = có lẻ, có thể

Chỉ khả năng có thể xảy ra ở hiện tại nhưng người nói không dám chắc. (Cả 3 động từ đều có giá trị như nhau)

Ex: It might rain tomorrow.

3. Must + V (Single form):

  • Phải: Mang nghĩa bắt buộc rất mạnh

Ex: John must call his Insurance agent today.

  • Hẵn là: chỉ sự suy luận logic dựa trên những hiện tượng có thật ở hiện tại

Ex: John’s lights are out. He must be asleep.

  • Người ta dùng “have to” thay cho “must” trong các trường hợp sau:

                - Quá khứ = had to

Ex: Anna had to  pass an examination before she could practice law.

                - Tương lai = will have to

Ex: We will have to take an exam next week.

                - Hiện tại: Have to được dùng thay cho must để hỏi xem bản thân mình bắt buộc phải làm gì hoặc để diễn đạt sự bắt buộc do khách quan đem lại., giảm nhẹ tính bắt buộc của must.

Ex: - Do I have to leave the deposit?

     - No, you needn’t. But you have to leave your ID card number written down in this register.

Những kiến thức về động từ khiếm khuyết hy vọng sẽ là bài học hữu ích cho bạn và sẽ là tài liệu quý báu để luyện thi Toeic và kiến thức về Ielts cũng có liên qua về chủ đề này đó. Lưu lại để học dần và cũng đừng quên theo dõi các bài học tiếng Anh thú vị được cập nhật mỗi ngày trên website https://tienganhikun.com để có được những kiến thức tiếng Anh hữu ích nhé!

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2
Loading...
Vui lòng chờ ...