HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP VỚI CO THÚY IKUN

Cách đọc phân số bằng tiếng Anh

Cách đọc phân số bằng tiếng Anh
Ngày đăng: (05-04-2017 08:47 PM) - Lượt xem: 1092

Tìm hiểu cách đọc phân số bằng tiếng Anh dễ dàng hơn để các phép toán tiếng Anh được lưu loát hơn nhé và nhất là đối với những bạn kế toán, đây chắn chắn sẽ là thông tin hữu ích cho bạn đó, lưu lại để sử dụng nhé.

1. Tử số:

Luôn dùng số đếm: one, two, three, four, five….
- 1/5 = one / fifth
- 1/2 = one (a) half

2. Mẫu số:
Có hai trường hợp:
* Nếu tử số là một chữ số và mẫu số từ 2 chữ số trở xuống thì mẫu số dùng số thứ tự (nếu tử số lớn hơn 1 thì mẫu số ta thêm s)
- 2/6 : two sixths
- 3/4 = three quarters
* Nếu tử số là hai chữ số trở lên hoặc mẫu số từ 3 chữ số trở lên thì mẫu số sẽ được viết từng chữ một và dùng số đếm, giữa tử số và mẫu số có chữ over.
- 3/462 = three over four six two
- 22/16 : twenty-two over one six (tử số có 2 chữ số )

3. Nếu là hỗn số: 
Ta viết số nguyên (đọc theo số đếm) + and + phân số (theo luật đọc phân số ở trên)
- 2 3/5 = two and three fifths
- 5 6/7 = five and six sevenths
- 6 1/4 = six and a quarter

4. Trường hợp đặc biệt
Có một số trường hợp không theo các qui tắc trên và thường được dùng ngắn gọn như sau:
- 1/2 = a half hoặc one (a) half
- 1/4 = one quarter hoặc a quarter (nhưng trong Toán họcvẫn được dùng là one fourth)
- 3/4 = three quarters
- 1/100 = one hundredth
- 1% = one percent hoặc a percent
- 1/1000 = one thousandth – one a thousandth – one over a thousand

Nhớ theo dõi các bài viết hữu ích được cập nhật thường xuyên bởi tiếng Anh Ikun để nâng cao số điểm trong bài thi Toeic dễ dàng hơn nhé và cũng để có được số điểm Ielts cao hơn nhé!

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2
Loading...
Vui lòng chờ ...