HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP VỚI CO THÚY IKUN

PART 3 - TOEIC LISTENING: CONVERSATIONS

PART 3 - TOEIC LISTENING: CONVERSATIONS

Ngày đăng: (01-05-2016 10:08 PM) - Lượt xem: 3201

HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG NGHE PART 3 TOEIC - CONVERSATIONS

 

CẤU TRÚC BÀI THI PART 3  

- Phần 3 của bài Nghe TOEIC liên quan đến những đoạn văn đối thoại giữa 2 người với nhau.

- Số lượng câu hỏi là 30 câu hỏi trắc nghiệm. Sẽ có 10 đoạn đối thoại, tương ứng với mỗi đoạn đối thoại sẽ có 3 câu hỏi.

 

CÁC DẠNG ĐỐI THOẠI THƯỜNG GẶP

Pattern 1:

-Speaker 1: Ask a question

-Speaker 2: Responds to the question

-Speaker 1: Comments on the response

Pattern 2:

-Speaker 1: makes a statement

-Speaker 2: questions the statement

-Speaker 3: responds to the question

Pattern 3:

Speaker 1: asks a question

-Speaker 2: responds to the questions and asks the questions

-Speaker 1: responds to the questions

-Speaker 2: comments on the responses

 

KỸ NĂNG LÀM BÀI:

Bước 1:  đọc 3 câu hỏi  và các từ khóa (chỉ đọc từ nội dung – content word) trong khi máy đọc hướng dẫn (direction)

Bước 2: Trong khi nghe đoại đối thoại, cố gắng tập trung nhìn vào các từ khóa và chọn đáp án nhanh nhất có thể.

-Cần chú ý các từ khóa bạn sẽ nghe trong đoạn đối thoại, nhưng nó lại không liên quan đến câu trả lời

-Cần chú ý người ta có thể dùng từ đồng nghĩa hay paraphrasing  trong đáp án.

-Nếu trường hợp không nghe được và hiểu rõ đoạn đối thoại, tìm kiếm câu trả lời đúng bằng cách loại trừ đáp án không đúng bằng cách đoán.

-Luôn đặt câu hỏi rằng ai đang làm gì? ở đâu? Họ nói về vấn đề gì? >> để trả lời các câu hỏi tổng quát.

-Không bao giờ bỏ trống đáp án. Nếu không chắc câu trả lời, hãy đoán. Và bắt đầu chuyển sang câu hỏi khác.

Bước 3: điền ngay đáp án vào phiếu đáp án.

Bước 4: sau mỗi đoạn đối thoại kết thúc thì người ta sẽ đọc lại 3 câu hỏi. Trong thời gian này, hãy tận dụng đọc 3 câu hỏi tiếp theo. Quay về bước 1,2, 3.

-Lưu ý: Cần luyện tập và thực hiện đầy đủ các bước nêu trên và không được bỏ bước số 1 trong bài hướng dẫn này.

 

 

CÁC DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP: 

-Overview questions: câu hỏi tổng quát

-Detail questions: câu hỏi chi tiết

-Inference questions: câu hỏi suy luận

 

OVERVIEW QUESTIONS – CÂU HỎI TỔNG QUÁT

Khi gặp những loại câu hỏi tổng quát, bạn cần phải hiểu toàn bộ đoại đối thoại mà bạn nghe. Thường câu trả lời không chứa các từ khóa mà bạn nghe, bạn cần phải hiểu và chọn đáp án đúng nhất.

Đối với loại câu hỏi tổng quát trong bài thi TOEIC, sẽ tập trung vào 4 dạng câu hỏi như sau:

Types of Overview Questions

Typical Question Words

Questions about time

Where‘s the conversation taking place?

Where are the speakers?

Questions about occupation

Who are the speakers?

What is his job?

Who is the man talking to?

Questions about activities

What will she do?

What does she plan on buying?

What will the man probably do?

What is the woman going to do?

What does the woman want to do?

 

 

Questions about topics

What is her opinion about cooking?

What does the speaker think about soccer?

What do the speakers say about TV?

 

 

DETAIL QUESTIONS:

Đối với câu hỏi chi tiết, bạn cần tập trung nghe từ khóa (content words) liên quan đến các loại câu hỏi dưới đây:

Types of Detail Questions

Typical Question Words

Questions about time

When…?

How often….? (frequency)

What time…?

How long… ? (duration)

 

Questions about reason

Why is he going?

Why is speaking softly?

 

Questions about plans

What will she do?

What does she plan on buying?

What will the man probably do?

What is the woman going to do?

What does the woman want to do?

 

Questions about opinions

What is the man’s / woman’s opinion of…?

How doe s the man / woman feel about…?

What does the man / woman think about…?

 

Questions about suggestions

What is the man’s / woman’s suggestion?

What suggestion is made?

What does the man / woman advise… to do?

What is the man / woman suggesting?

What is the man’s / woman’s advice?

 

Question about problems

What is the problem here?

What is wrong with…?

What is the man/woman concerned about?

What is the man’s/ woman’s problem?

What is bothering the man/woman?

What is the man/woman worried about?

 

INFERENCE QUESTIONS  - CÂU HỎI SUY LUẬN

Các câu trả lời trong dạng câu hỏi suy luận thường KHÔNG CÓ trực tiếp trong đoại đối thoại. Do vậy, để trả lời cho dạng câu hỏi này, cần phải hiểu ý người nói và từ đó suy luận ra câu trả lời. Đây là dạng câu hỏi khó trong bài thi TOEIC.

 

Các tin liên quan:

Loading...
Vui lòng chờ ...