HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP VỚI CO THÚY IKUN

IELTS READING - DẠNG BÀI TẬP TABLE COMPLETION

IELTS READING - DẠNG BÀI TẬP TABLE COMPLETION

Ngày đăng: (15-09-2020 08:04 PM) - Lượt xem: 1233

IELTS READING - DẠNG BÀI TẬP TABLE COMPLETION

 

Bạn sẽ được cung cấp một bảng với những chỗ trống để tóm tắt hoặc thông tin diễn giải được đưa ra trong văn bản đọc. Thông tin ở dạng bảng có thể được sắp xếp khác với cách xuất hiện trong văn bản, ví dụ như theo thứ tự thời gian thay vì theo thứ tự tầm quan trọng. Nhiệm vụ là hoàn thành các khoảng trống bằng cách điền vào 3 từ hoặc ít hơn tùy theo yêu cầu của đề bài.

Những điểm chính cần lưu ý

1. Chú ý có 3 dạng yêu cầu khi điền vào bảng

 • Dùng chính xác từ vựng lấy từ bài đọc, lúc này ta phải sử dụng đúng dạng từ đó, không được biến đổi dạng từ (you must use the exact words from the passage)
 • Điền từ vựng có thể biến đổi dạng từ tùy vào cấu trúc (use your own words to answer the question or use the information from the passage)
 • Chọn đáp án từ danh sách cho sẵn, từ cho sẵn có thể tương đồng với từ vựng trong bài đọc (choose from a list of options)

2. Không được ghi vượt quá giới hạn số lượng từ cho phép.

3. Chú ý câu hỏi thường theo trình tự nội dung của văn bản.

4. Thông thường, bạn phải đặt câu đúng ngữ pháp. Điều này có thể yêu cầu thay đổi một từ trong văn bản để làm cho nó phù hợp về mặt ngữ pháp. Ví dụ, nếu văn bản được viết ở dạng số nhiều, nhưng câu hỏi để hoàn thành nó ở dạng số ít, bạn sẽ phải đổi danh từ lấy từ văn bản ở dạng số ít trên phiếu trả lời của bạn, hoặc khi điền động từ phải chia đúng và thì đúng hình thức của nó tùy thuộc vào cấu trúc ngữ pháp trong đề bài.

5. Loại câu hỏi này thường có thể được hoàn thành khá nhanh, và bạn nên làm như vậy, để có

nhiều thời gian hơn cho các câu hỏi khác trong bài test.

Phương pháp tiếp cận:

1. Đọc hướng dẫn cẩn thận để bạn biết số lượng từ tối đa bạn có thể viết

2. Dành 1-2 phút nhìn vào bảng và đặc biệt là chú ý tiêu đề của bảng (nếu có), đọc đầu đề các cột, các hàng để hiểu về cách sắp xếp nội dung trong bảng và có ý tưởng về thông tin bạn sẽ tìm kiếm khi bạn đọc lướt.

3. Đọc câu hỏi đầu tiên và vận dụng kiến thức ngữ pháp để đoán từ loại có thể cần điền là gì (danh từ, động từ, tính từ và trạng từ).

4. Gạch dưới từ khóa để tìm kiếm trong văn bản (ưu tiên từ khóa dạng số, danh từ riêng). Trường hợp nếu không có bất kỳ từ nào trong khoảng mục chứa chỗ trống, hãy chọn từ khóa là tiêu đề các cột hoặc hang.

5. Scan xác định vị trí từ khóa / từ đồng nghĩa, từ tương ứng trong văn bản.

6. Tìm câu trả lời đúng, nó có thể ở đâu đó gần với từ khóa trong cùng một câu, điền đáp án phải cẩn thận không được mắc lỗi chính tả.

 

XEM FULL TRỌN BỘ VIDEO IELS READING CÁC DẠNG BÀI TẬP TẠI ĐÂY

 

BÀI TẬP MẪU

Complete the table in the link below: 

Complete the table below. Using ONE WORD from the passage for each answer.

City

Positive aspects

Negative aspects

% of help received

Rio de Janeiro

•  friendly inhabitants

•  more 1______ lifestyle

 

•  People don’t have so much 2______

93%

 

Từ khóa là những từ tô vàng

Keywords in Questions

Similar words in Passage

Rio de Janeiro: more 1____ lifestyle

The study concludes that people are more helpful in cities with a more relaxed way of life such as Rio.

People don’t have so much 2____ 

The results show that cities where people have less money generally have friendlier populations.

 

Explanation:

Question 1: (Rio de Janeiro: more 1____ lifestyle

 • Từ khóa trong câu hỏi là: Rio and lifestyle.
 • Từ tương ứng trong bài đọc: lifestyle = way of life
 • Vị trí chỗ trống cần 1 adjective vì vậy câu trả lời đúng là relaxed.

 

Question 2: (People don’t have so much 2____ ) 

 • Từ khóa trong câu hỏi là: Peopledon’t have so much.
 • Từ tương ứng trong bài đọc: : People = populations ; don’t have so much = have less
 • Vị trí chỗ trống cần noun vì vậy câu trả lời đúng là  money.

 

BÀI TẬP MẪU 2

STEPWELLS

In Patan, the state’s ancient capital, the stepwell of Rani Ki Vav (Queen’s Stepwell) is perhaps the finest current example. It was built by Queen Udayamati during the late 11th century, but became silted up following a flood during the 13th century. But the Archaeological Survey of India began restoring it in the 1960s, and today it’s in pristine condition. At 65 metres long, 20 metres wide and 27 metres deep, Rani Ki Vav features 500 distinct sculptures carved into niches throughout the monument, depicting gods such as Vishnu and Parvati in various incarnations. Incredibly, in January 2001, this ancient structure survived a devastating Q9 earthquake that measured 7.6 on the Richter scale.

Another example is the Surya Kund in Modhera, northern Gujarat, next to the Sun Temple, built by King Bhima I in 1026 to honour the sun god Surya. Q11 It’s actually a tank (kund means reservoir or pond) rather than a well, but displays the hallmarks of stepwell architecture, Q10 including four sides of steps that descend to the bottom in a stunning geometrical formation. The terraces house 108 small, intricately carved shrines between the sets of steps.

Rajasthan also has a wealth of wells. The ancient city of Bundi, 200 kilometres south of Jaipur, is renowned for its architecture, including its stepwells. One of the larger examples is Raniji Ki Baori, which was built by the queen of the region, Nathavatji, in 1699. At 46 metres deep, 20 metres wide and 40 metres long, the intricately carved monument is one of 21 baoris commissioned in the Bundi area by Nathavatji.

In the old ruined town of Abhaneri, about 95 kilometres east of Jaipur, is Chand Baori, one of India’s oldest and deepest wells; aesthetically, it’s perhaps one of the most dramatic. Built in around 850 AD next to the temple of Harshat Mata, the baori comprises hundreds of zigzagging steps that run along three of its sides, steeply descending 11 storeys, resulting in a striking geometric pattern when seen from afar. On the fourth side, covered Q12 verandas supported by ornate pillars overlook the steps.

Still in public use is Neemrana Ki Baori, located just off the Jaipur–Dehli highway. Constructed in around 1700, it’s nine storeys deep, with the last two levels Q13 underwater. At ground level, there are 86 colonnaded openings from where the visitor descends 170 steps to the deepest water source.

Question 9-13

Complete the table below

Choose ONE WORD AND /OR A NUMBER from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 9-13 on your answer sheet.

 

 

 

Stepwells

Date

Features

Other notes

Rani Ki Vav

Late 11th century

As many as 500 sculptures decorate the monument

Restored in the 1990s
Excellent condition, despite the 9..+noun............. of 2001. 
Answer: Earthquake
   

Surya Kund

1026

Steps on the 10...+Noun........ produce a geometric pattern
Carved shrines. 
Answer: Four sides/4 sides
 

looks more like a 11...+noun........ than a well. 
Answer: Tank
  

Raniji Ki Baori

1699

Intricately carved monument

One of 21 baoris in the area commissioned by Queen Nathavatji

Chand Baori

850 AD

Steps take you down 11 storeys to the bottomE

Old, deep and very dramatic
Has 12 ....+Ns...... which provide a view to the steps. 
Answer: verandas/verandahs
 

Neemrana Ki Baori

1700

Has two 13 ...+adj........ levels. 
Answer: underwater
   

Used by public today

 

GIẢI THÍCH TỪ KHÓA

Trước tiên, chúng ta scan tên của STEPWELL (cột 1 của bảng) và YEAR (cột 2 của bảng) để định vị câu trả lời. Sau đó gạch dưới từ khóa và scan từ tương ứng trong bài đọc

Q No.

Key word – từ khóa

Contact words / similar words in text

Đoạn và từ tương ứng trong bài đọc

9

the stepwell of Rani Ki Vav (Queen’s Stepwell) is perhaps the finest current example. It was built by Queen Udayamati during the late 11th century,……. in January 2001, this ancient structure survived a devastating Q9 earthquake that measured 7.6 on the Richter scale.

 • Excellent condition
 • 2001

≈ ancient structure survived ...earthquake

≈ in January 2001

10

Another example is the Surya Kund in Modhera….. but displays the hallmarks of stepwell architecture, Q10 including four sides of steps that descend to the bottom in a stunning geometrical formation. The terraces house 108 small, intricately carved shrines between the sets of steps.

 • geometric pattern
 • step on …Carved shrines

≈ stunning geometrical formation

≈ intricately carved shrines including four sides of steps

11

built by King Bhima I in 1026 to honour the sun god Surya. Q11 It’s actually a tank (

 • looks more like ...
 • than a well

≈ It’s actually a tank

≈ rather than a well

12

In the old ruined town of Abhaneri, about 95 kilometres east of Jaipur, is Chand Baori….. Built in around 850 AD next to the temple of Harshat Mata…. steeply descending 11 storeys…… On the fourth side, covered Q12 verandas supported by ornate pillars overlook the steps

 • which provide a view to the steps.

≈ verandas by ornate pillars overlook the steps

13

Still in public use is Neemrana Ki Baori, located just off the Jaipur–Dehli highway. Constructed in around 1700, it’s nine storeys deep, with the last two levels Q13 underwater .

 • 1700
 • Has two  ........... levels

≈ Constructed in around 1700

≈ with the last two levels underwater

       

 

Loading...
Vui lòng chờ ...