HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP VỚI CO THÚY IKUN

IELTS READING - DẠNG BÀI TẬP SUMMARY COMPLETION WITHOUT A WORD LIST

IELTS READING - DẠNG BÀI TẬP SUMMARY COMPLETION WITHOUT A WORD LIST

Ngày đăng: (15-09-2020 08:23 PM) - Lượt xem: 517

IELTS READING - DẠNG BÀI TẬP SUMMARY COMPLETION WITHOUT A WORD LIST

I. Phương pháp hoàn thành bảng tóm tắt có 2 dạng chính:

  • Dạng 1: Tìm câu trả lời là các từ / cụm từ  trong bài đọc để điền vào chỗ trống
  • Dạng 2: Điền vào chỗ trống với danh sách từ cho sẵn (word list), lưu ý rằng tất cả thông tin trong đoạn summary đều nằm trong passage nhưng được diễn tả bằng các từ đồng nghĩa, nghĩa tương tự (paraphrase)

II. Cách tiếp cận câu hỏi hoàn thành tóm tắt DẠNG 1: Tìm câu trả lời là các từ / cụm từ  trong bài đọc để điền vào chỗ trống

  • Đầu tiên, đặc biệt chú ý đề bài chỉ cho phép chúng ta sử dụng bao nhiêu từ cho một câu trả lời  (word limit), thông thường đề sẽ quy định yêu cầu sử dụng không quá MỘT, HAI hoặc BA TỪ (NO MORE THAN ONE / TWO / THREE WORDS)
  • Lướt qua phần tóm tắt để có ý tưởng chung về chủ đề và xác định phần nào của văn bản tóm tắt (tóm tắt chỉ một đoạn paragraph hay tóm tắt của toàn bộ passage)
  • Nếu đoạn tóm tắt có tựa đề, hãy dựa vào đó để xác định paraphraph nào có chứa thông tin của summary trong bài đọc
  • Vận dụng cấu trúc câu để xác định từ loại của từ / cụm từ điền vào chỗ trống (verb, noun, adjective, adverb)
  • Sử dụng từ khóa (key words) trong câu chứa chỗ trống, tra từ khóa để tìm ra từ tương ứng trong bài đọc để tìm câu trả lời , cần chú ý những từ xung quanh chỗ trống vì chúng là những manh mối quan trọng để chọn được đáp án chính xác.
  • Lựa chọn đáp án phù hợp về ý nghĩa và đúng yêu cầu về ngữ pháp của câu chứa chỗ trống.
  • Kiểm tra một lần nữa các đáp án thật kỹ.

XEM FULL TRỌN BỘ VIDEO IELS READING CÁC DẠNG BÀI TẬP TẠI ĐÂY

 

SAMPLE EXERCISE – COMPLETE THIS SUMMARY WITHOUT WORD LIST

 

The Siberian Tiger

 

The Siberian tiger can be found in what was the USSR and seems to live mainly on the lower slopes of mountains. It likes to eat wild boar, wapiti and moose and will travel long distances in search of food. The male tiger weighs more than the female and is bigger than any other species of tiger. Genetically it is closely linked to the now extinct Caspian tiger. Although brown bears are capable of killing tigers, they make up approximately 8% of their diet. Russian conservatives are trying to protect Siberian tigers because they keep the wolf population under control.

Questions 1 – 4

 

Complete the summary below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

 

The main habitat of the Siberian tiger is in low mountainous areas of the former 1_______. It hunts a variety of animals including 2_______. It is similar genetically to the 3_______. Russian conservatives want to 4_______ the number of wolves by protecting the Siberian tiger.

 

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH

 

Q

Từ khóa trong summary

Từ tương ứng trong đoạn

Đáp án (không quá 2 từ)

1

Siberian tiger

Main habitat

Low mountainous area

The former + danh từ

Siberian tiger

Live mainly on

Lower slopes of mountains

What was the USSR

The USSR

2

Hunts

Including + danh từ

Eat

Wild boar, wapiti and moose

Chọn 1 trong những đáp án sau

Wild boar

Wapiti

moose

3

Similar genetically to the + danh từ

Genetically it is closely linked to the now extinct Caspian tiger

Caspian tiger

4

Russian conservatives want to + động từ nguyên mẫu

The number of wolves

Protecting Siberian tigers

 

Russian conservatives

Keep under control

Wolf population

Protect Siberian tigers

control

 

 

 

Loading...
Vui lòng chờ ...