HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP VỚI CO THÚY IKUN

IELTS READING - DẠNG BÀI TẬP SENTENCE COMPLETION - GAP FILLING

IELTS READING - DẠNG BÀI TẬP SENTENCE COMPLETION - GAP FILLING

Ngày đăng: (15-09-2020 08:01 PM) - Lượt xem: 676

IELTS READING - DẠNG BÀI TẬP SENTENCE COMPLETION - GAP FILLING.

Các bước làm dạng bài Sentence Completion trong ielts reading

  • Đọc hướng dẫn cẩn thận để chú ý giới hạn số lượng từ mà bạn điền vào.
  • Đọc từng câu hỏi trước, chú ý chỗ trống, vận dụng ngữ pháp và mẫu câu để xác định xem chỗ trống cần điền vào từ loại gì (danh từ số ít, số nhiều, động từ, tính từ hay trạng từ).
  • Gạch dưới từ khóa trong câu hỏi, scan từ khóa trong bài đọc để xác định vị trí các câu trả lời xung quanh từ khóa đó, lưu ý từ khóa thường bị biến đổi paraphrase, từ tương ứng trong bài đọc là từ đồng nghĩa hoặc nghĩa tương tự với các từ khóa.
  • Xem xét là từ nào hay số nào bạn nên viết vào câu trả lời một cách chính xác, nghĩa là viết đúng số lượng từ cho phép, đúng chính tả, không ghi từ không cần thiết.
  • Đọc lại câu hoàn chỉnh và đảm bảo rằng câu đó đúng về ngữ pháp và nội dung nghe hợp lý.

 

XEM FULL TRỌN BỘ VIDEO IELS READING CÁC DẠNG BÀI TẬP TẠI ĐÂY

 

Loading...
Vui lòng chờ ...