HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP VỚI CO THÚY IKUN

IELTS READING - DẠNG BÀI TẬP QUESTION AND SHORT ANSWER

IELTS READING - DẠNG BÀI TẬP QUESTION AND SHORT ANSWER

Ngày đăng: (15-09-2020 07:50 PM) - Lượt xem: 777

IELTS READING - DẠNG BÀI TẬP QUESTION AND SHORT ANSWER

 

Bài thi đọc hiểu học thuật dạng câu trả lời ngắn sẽ gồm một vài câu hỏi bài từ 3 đến 5 câu chứa nội dung yêu cầu trả lời ngắn gọn trong giới hạn từ 2 đến 3 từ, câu trả lời lấy từ bài đọc chứ không phải là ý kiến cá nhân.

 

Đây là loại câu hỏi khá khó vì đôi khi câu hỏi có nhiều từ vựng và từ khóa cần xác nhận để đối chiếu nội dung bài đọc đồng thời việc trả lời cần phù hợp về từ loại, chức năng ngữ pháp  của thông tin và đôi khi cần paraphrase  từ hoặc nhóm  từ đáp án lại.

 

Trong loại đề thi này,  thứ tự câu hỏi được nêu  thường  được sắp xếp theo trình tự nội dung bài đọc, nghĩa là thông tin đáp án câu 2 sẽ xuất hiện trước thông tin của câu 3 và sau câu 1.

 

Đề thi thường tập trung vào các thông tin và dữ liệu chi tiết trong bài đọc.

 

Chiến lược làm bài

 

Đọc kỹ phần hướng dẫn trả lời, kiểm tra các yêu cầu về số lượng từ tối đa để có được đáp án đúng ảnh về nội dung và hình thức. (NO MORE THAN 2 OR 3 WORDS)

 

Đọc kỹ câu hỏi và xác định các từ khóa (tên riêng, con số, các thuật ngữ…) cần tìm trong bài đọc,  xác định loại câu hỏi (who, what, where, when, why, how much, how many)  để định hướng thông tin.

 

Đọc lướt bài đọc để xác định vị trí của các từ khóa và đánh giá các từ xung quanh trong bài đọc đọc để suy ra câu trả lời, đọc kỹ cả câu chứa từ khóa hoặc nếu cần thiết bạn cần đọc các câu trước và sau nó để hiểu rõ nghĩa hơn.

 

Sau đó kiểm tra các yếu tố từ loại, và số từ giới hạn của đáp án cho phù hợp.

Viết ngay câu trả lời vào tờ làm bài.

Nếu đáp án là con số (number),  bạn có thể trả lời bằng con số hoặc chữ viết, ví dụ 55 bạn có thể là lời là fifty-five.

Các từ liên kết với nhau bằng dấu gạch nối được tính là 1 từ, ví dụ sister-in-law.

Các danh từ ghép, viết liền nhau được tính là 1 từ, ví dụ toothpaste, nhưng sẽ được tính là 2 từ nếu viết tách rời.

Con số, ngày tháng, thời gian được tính là 1 từ. Ví dụ: 5000, 06.05.2019, 5:30pm hoặc 80%.Nhưng nếu viết 5 thousand, 6 May hay 80 percent sẽ được tính là 1 từ và 1 số (số lượng tính là 2 chứ không phải là 1)

 

Các lưu ý đặc biệt về các sai sót  mà các thí sinh thường gặp phải phải nên dễ mất điểm

  

Điền dư số từ được yêu cầu.

Đôi khi bạn biêt vị trí câu trả lời nhưng lại không biết điền đáp án như thế nào cho đúng và phù hợp với số lượng từ đề bài yêu cầu, thường thì vấn đề này sẽ gặp nhiều khi xuất hiện các từ bạn cho là khó và không biết nghĩa, không biết cách trả lời ngắn

 

Đáp án là danh từ đếm được phải ở số nhiều nhưng thí sinh lại viết ở hình thức số ít

Đáp án sai hình thức của từ, ví dụ đáp án cần điền là danh từ nhưng lại ghi tính từ.

Đề 1 đáp án nhưng chẳng liên quan gì đến nội dung chi tiết cần điền do xác định sai thông tin và yêu cầu của câu hỏi

XEM FULL TRỌN BỘ VIDEO IELS READING CÁC DẠNG BÀI TẬP TẠI ĐÂY

BÀI TẬP MẪU

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 8-13 on your answer sheet.

 

Q8    Before Perkin’s discovery, with what group in society was the colour purple associated?
Đoạn đọc: Indeed, the purple colour extracted from a snail was once so costly that in society at the time only Q8 the rich  could afford it

Paraphrase

 • Before Perkin’s discovery
 • group in society
 • associated
 • color purple 

= Was once

= in society.....only the rich

= could afford it.

= purple color extracted from a snail

 

è Answer: (the / only) rich   .

 

Q9    What potential did Perkin immediately understand that his new dye had?

Đoạn đọc: But perhaps the most fascinating of all Perkin’s reactions to his find was his nearly instant recognition that the new dye had commercial possibilities .

Paraphrase

 • What potential
 • immediately understand

= commercial possibilities.

= his nearly instant recognition

è Answer: commercial (possibilities)   .

 

Q10    What was the name finally used to refer to the first colour Perkin invented?
Đoạn đọc: Perkin originally named his dye Tyrian Purple, but it later became commonly known as Q10 mauve (from the French for the plant used to make the colour violet).

Paraphrase

 • the name
 • finally used

=mauve

=later became commonly known as...

è Answer: mauve (was/is)   .

 

Q11    What was the name of the person Perkin consulted before setting up his own dye works?
Đoạn đọc:  He asked advice of Scottish dye works owner Robert Pullar, who assured him that manufacturing the dye would be well worth it if the colour remained fast (i.e. would not fade) and the cost was relatively low

Paraphrase

 • consulted

=He asked advice of Scottish dye works owner Robert Pullar

è Answer: (Robert) Pullar

 

Q12    In what country did Perkin’s newly invented colour first become fashionable?
Đoạn đọc: The company received a commercial boost from the Empress Eugenie of France, when she decided the new colour flattered her.

Paraphrase

 • in what country
 • first become fashionable

= the Empress Eugenie of France

= received a commercial boost

è Answer: (in) France   .

 

Q13    According to the passage, which disease is now being targeted by researchers using synthetic dyes?

The dyes also became vital to medical research in many ways. . Artificial dyes continue to play a crucial role today. And, in what would have been particularly pleasing to Perkin, their current use is in the search for a vaccine against malaria.

Paraphrase

 • which disease ...being targeted by researchers 
 • using synthetic dyes

= current use is in the search for a vaccine against malaria.

=Artificial dyes continue to play a crucial role

è Answer: malaria (is)   .

Loading...
Vui lòng chờ ...