HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP VỚI CO THÚY IKUN

IELTS READING - DẠNG BÀI TẬP MULTIPLE CHOICES

IELTS READING - DẠNG BÀI TẬP MULTIPLE CHOICES

Ngày đăng: (15-09-2020 07:46 PM) - Lượt xem: 641

IELTS READING - DẠNG BÀI TẬP MULTIPLE CHOICES

 

Dạng trắc nghiệm phổ biến bao gồm:

  • chọn một câu trả lời trong số ba hoặc bốn lựa chọn
  • chọn hai câu trả lời trong số năm lựa chọn
  • chọn ba câu trả lời trong số sáu lựa chọn

Các câu hỏi có thể nhằm vào thông tin chi tiết hoặc ý nghĩa của toàn bài đọc, ví dụ mục đích của bài viết là gì, hoặc chủ đề khái quát của bài đọc là gì.

Chiến lược khi làm bài:

Đọc qua câu hỏi trước, xác định loại câu hỏi (who, what, where, when, why, how, what kind…)

Gạch dưới các từ khóa mang ý chính trong câu hỏi (thường là danh từ, động từ, tính từ, số đếm, số thứ tự, thời gian, danh từ riêng, từ vựng dài). Để ý trong các đáp án A, B, C, D có thể có 2 đáp án nghĩa giống nhau (có thể loại trừ) hoặc có thể có 2 đáp án nghĩa khác nhau hoặc trái ngược nhau.

Scan văn bản để tìm ra từ khóa mà bạn đã gạch dưới, câu trả lời thường nằm ở xung quanh từ khóa, lưu ý từ khóa trong câu hỏi trắc nghiệm có thể bị biến đổi trong bài đọc (sử dụng từ đồng nghĩa, nghĩa tương tự) và từ khóa có thể xuất hiện hơn 1 lần trong bài đọc, khi đó ta phải kết hợp nhiều chỗ xung quanh từ khóa đó thì mới suy ra đáp án đúng được.

Có thể loại trừ những đáp án không phù hợp với chủ đề của câu hỏi, cẩn thận những từ mang nghĩa phủ định (fail to, neither, nor, not, câu điều kiện loại 2, 3, never, hardly ever) và từ chỉ số lượng (more, less, nearly, approximately, all, most) vì nó ảnh hưởng đến nghĩa chính xác của câu.

Cố gắng đoán câu trả lời đúng và không được bỏ trống đáp án, chọn câu dễ làm trước, 1 câu hỏi không nên suy nghĩ quá lâu để tìm ra đáp án, tối đa 1,5 phút.

Thông thường, trình tự nội dung câu hỏi cũng theo trình tự nội dung trong bài đọc.

Thỉnh thoảng bạn sẽ gặp các chủ đề thuộc lĩnh vực không quen thuộc, nên cố gắng tập trung để hiểu vấn đề nhiều nhất có thể, không nên lo lắng quá vì đây là bài test kỹ năng đọc chứ không phải kiểm tra kiến thức chuyên môn.

 

Ba lỗi thường làm mất điểm bài Multiple Choice

1. Dành quá nhiều hoặc quá ít thời gian cho 1 câu hỏi.

Nhiều khi đọc thấy từ khóa xuất hiện trong câu hỏi, có bạn mừng quá chả kịp suy luận gì mà khoanh luôn đáp án đó, nhưng các bạn lưu ý, nhiều khi trong câu hỏi sẽ ĐÁNH LỪA bằng cách dùng từ giống hoặc tương tự với từ xuất hiện trong bài nên các em cần phải đọc để hiểu câu hỏi thay vì chỉ đi tìm thông tin theo từ khóa. Hoặc có những khi em tìm mãi không thấy từ khóa đó và mất nhiều thời gian cho 1 câu hỏi (trên 2 phút 1 câu). Nên nếu các em đã dành khoảng 1 phút mà không tìm được thông tin trong đoạn văn thì hãy chuyển qua câu khác để tránh mất thời gian nhé.

2. Sử dụng kinh nghiệp riêng của mình để chọn đáp án trong bài.

Có những em khi đọc câu hỏi thấy có đáp án hợp lý liền chọn luôn không để ý những dữ kiện trong bài, điều này là hoàn toàn sai lầm. Trong IELTS Reading, các em chỉ lấy thông tin trong bài để chọn đáp án không thêm thông tin từ bên ngoài hay dựa vào kiến thức của cá nhân. 

3. Bỏ qua cơ hội được điểm khi không trả lời hết các câu hỏi.

Một số bạn thường không chọn hết đáp án vì chưa tìm ra thông tin trong bài. Nhưng trong IELTS Reading nếu các em chọn sai họ cũng không trừ điểm mà, nên các em hãy điền hết tất cả các đáp án kể cả lúc đó em không kịp tìm thông tin trong bài.

XEM FULL TRỌN BỘ VIDEO IELS READING CÁC DẠNG BÀI TẬP TẠI ĐÂY

BÀI TẬP MẪU 1:

Ta có đoạn văn “The United States, where the most careful measurements have been done, discovered in 1982 that about one-fifth of its farmland was losing topsoil at a rate likely to diminish the soil’s productivity. The country subsequently embarked upon a program to convert 11 percent of its cropped land to meadow or forest. Topsoil in India and China is vanishing much faster than in America

Question 1: Research completed in 1982 found that in the United States soil erosion

A reduced the productivity of farmland by 20 percent.
B was almost as severe as in India and China.
C was causing significant damage to 20 percent of farmland.
D could be reduced by converting cultivated land to meadow or forest.

Nhìn vào câu hỏi ta có các từ khóa dễ scan lần lượt là “1982, the United State, Research, soil erosion” để xác định vị trí đoạn văn chứa các từ khóa này.

Sau đó, phân tích các câu trả lời:

Một phần năm (1/5) là một cách khác để thể hiện 20%. (Một phần quan trọng của việc đọc hiểu nhận thức về cách dữ liệu được thể hiện khác nhau, ví dụ: một phần tư - 1/4 và 25% đều giống nhau.)

Diminish là một từ đồng nghĩa với reduce, có nghĩa là làm giảm dần và từ reduce xuất hiện trong đáp án A.

Nhưng hãy đọc câu trả lời A một cách cẩn thận - nó thể hiện rằng năng suất sẽ giảm 20%. Đây là một tỷ lệ phần trăm về việc giảm năng suất đất, nhưng KHÔNG DIỄN ĐẠT 20% diện tích đất nông nghiệp của họ đã bị xói mòn (losing topsoil) với tốc độ có thể làm giảm năng suất đất nông nghiệp. Tỷ lệ này đề cập đến sự đo lường tỉ lệ lượng đất nông nghiệp bị xói mòn đất.

Vì vậy, chúng tôi xem xét một câu trả lời khác với 20%, đó là C. Ở đây, C bày tỏ rằng sự xói mòn đất (là một cách khác để thể hiện việc mất lớp bề mặt của đất) đang gây thiệt hại đáng kể cho 20% đất nông nghiệp.

Do đó, câu trả lời đúng là C.

BÀI TẬP MẪU 2:

In the late 1980s and early 1990s some efforts were made to reduce farm subsidies. The most dramatic example was that of New Zealand, which scrapped most farm support in 1984. A study of the environmental effects, conducted in 1993, found that the end of fertiliser subsidies had been followed by a fall in fertiliser use (a fall compounded by the decline in world commodity prices, which cut farm incomes). The removal of subsidies also stopped land-clearing and over-stocking, which in the past had been the principal causes of erosion. Farms began to diversify.

Question 2: Which one of the following increased in New Zealand after 1984?

A farm incomes

B use of fertilizers

C over-stocking

D farm diversification

 

Nhìn vào câu hỏi ta có các từ khóa dễ scan lần lượt là “after 1984, New Zealand”

Xét từng đáp án, vì câu hỏi có từ increased nên ta có thể loại trừ những đáp án sau:

 

A farm incomes → the decline in world commodity prices, which cut farm incomes => decline & cut nghĩa là giảm
B use of fertilizers → fall in fertiliser use => fall nghĩa là giảm
C over-stocking → stopped land-clearing and over-stocking => stopped nghĩa là chấm dứt

 

Trong khi đó, hãy nhìn vào câu cuối cùng, có thể nhận ra ngay lập tức . Farms began to diversify có nghĩa là các trang trại bắt đầu đa dạng hóa, có nghĩa là nó bắt đầu, và nói cách khác, đã tăng lên. Vì vậy, câu trả lời đúng là D.

 

Loading...
Vui lòng chờ ...