HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP VỚI CO THÚY IKUN

Ielts Listening - Dạng bài tập Table Completion

Ielts Listening - Dạng bài tập Table Completion

Ngày đăng: (15-09-2020 05:20 PM) - Lượt xem: 2554

IELTS LISTENING - DẠNG BÀI TẬP TABLE COMPLETION

 

Health Centres

Name of centre

Doctor’s name

Advantage

The Harvey Clinic

Example

Dr .Green

especially good with 1………..

The 2………………

Health Practice

Dr Fuller

offers 3 …………….appointments

The Shore Lane

Health Centre

Dr 4………………….

 

 

Tỉ lệ xuất hiện của dạng tóm tắt này trong section 2 là cao nhất. Bạn sẽ được cung cấp một bảng tóm tắt các đối tượng, sự lựa chọn chính (kinds of books, places, name of a person ….)  được nhắc đến trong bài nghe được phân loại theo một số tiêu chí cụ thể (advantages, disadvantages, time, places, tickets…..).

Đọc phần hướng dẫn – instruction

Điều đầu tiên và cũng là điều quan trọng nhất đó là đọc phần hướng dẫn cho từng câu hỏi thật cẩn thận, nhất là giới hạn từ cần được điền vào chỗ trống. Ví dụ, Phần instruction có thể hướng dẫn bạn để viết “No more than three words”  tức là bạn chỉ được viết tối đa 3 từ cho một câu trả lời. Nêu câu trả lời của bạn có 4 từ thì bạn sẽ không được tính điểm ở câu trả lời đó.

Đừng bỏ qua bước này nhé, nắm rõ quy tắc sẽ không bị trừ điểm oan.

Đọc tựa đề (nếu có) và nội dung trong table

Lưu ý đọc tiêu đề hàng ngang và hàng dọc để hiểu khái quát.

Gạch dưới các từ khóa như các danh từ, động từ và tính từ vì những từ này có thể được đề cập trong bài nghe, giúp ta định hướng được nội dung bài nghe người nói đang nói đến đâu, kết hợp tiêu đề hàng ngang và hàng dọc, kiến thức ngữ pháp để định hình thông tin liên quan đến câu trả lời. Ví dụ: điền tên, hay số, hay danh từ, động từ, tính từ. Cần kiểm tra điền vào là danh từ số ít hay số nhiều.

Cố gắng để đoán đáp án nhiều nhất có thể trước khi bạn bắt đầu nghe.

Ta có ví dụ: ….is not allowed during the visit. Chỗ trống còn thiếu là chủ ngữ của câu nên từ cần điền vào chỗ trống 1 danh từ. Vì động từ chính là “is” nên chủ ngữ là số ít, có thể là một danh từ đếm được số ít hoặc danh từ không đếm được.

Tập trung nghe

Vừa nghe vừa ghi đáp án vào quyển đề. Cố gắng nghe được từ khóa (lưu ý từ khóa có thể bị biển đổi từ đồng nghĩa hoặc gần nghĩa) xem bài nghe nhắc tới câu nào. Với câu hỏi bị bỏ lỡ đáp án phía trước, bạn hãy quay lại trong 10 phút cuối khi chuyển đáp án vào tờ answer sheet, biết đâu bạn có thể đoán được đáp án cho câu mình đã lỡ.

 

FULL TRỌN BỘ VIDEO CÁC DẠNG BÀI TẬP IELTS LISTENING

 

 

BÀI TẬP MẪU

Questions 1-4

Complete the table below.

Write ONE WORD ONLY for each answer

 

Health Centres

Name of centre

Doctor’s name

Advantage

The Harvey Clinic

Example

Dr .Green

especially good with 1………..

The 2………………

Health Practice

Dr Fuller

offers 3 …………….appointments

The Shore Lane

Health Centre

Dr 4………………….

 

 

Questions 5-8

Complete the table below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

 

Talks for patients at Shore Lane Health Centre

Subject of talk

Date/Time

Location

Notes

Giving up smoking

25th February at

7pm

Room 4

useful for people with

asthma or 5………………

problems

Healthy eating

1st March at 5pm

the 6…………..

(Shore Lane)

anyone welcome

Avoiding injuries during exercise

9th March at 7…………

room 6

for all 8…………………

 

 

CÁCH LÀM: Sau khi đọc yêu cầu về giới hạn số lượng từ ở 2 bản trên, bạn sẽ gạch dưới những từ khóa và phân tích đáp án cần điền vào chỗ trống:

  1. Sau giới từ with cần 1 danh từ
  2. Sau mạo từ “the” là danh từ đề cập đến tên của healthcare center (đọc tiêu đề cột dọc)
  3. Danh từ appointment cần 1 adj hoặc noun bổ nghĩa đứng trước nó
  4. Dr …=> cần tên, lưu ý tên không đơn giản sẽ có spelling
  5. Asthma là bệnh hen suyễn => chỗ trống là 1 tính từ hoặc danh từ bổ nghĩa cho problem và liên quan đến bệnh tật
  6. Sau the là danh từ chỉ nơi chốn (do tiêu đề cột dọc có chữ location)
  7. Cột date / time, sau giới từ at là giờ cụ thể
  8. For all + Noun không đếm được hoặc danh từ đếm được số nhiều.

 

 

AUDIOSCRIPTS

WOMAN:

Can I help you?

MAN:

Yes, I’ve just moved to this area with my wife and children and I’d like to know where we can all register with a doctor at a Health Centre.

WOMAN:

Okay. Well, there’s Example Doctor Green at The Harvey Clinic.Q1 We always recommend her for babies, because she’s very good with them and she runs a special clinic.

MAN:

Oh ... actually my youngest child is five, so that wouldn’t be any good for us.

WOMAN:

Right.

MAN:

Is there anywhere else I could try?

WOMAN:

Yes, the Q2 Eshcol Health Practice is the next one on my list. 

MAN:

How do you spell that?

WOMAN:

E-S-H-C-O-L. And it’s Doctor Fuller, who has space on his list. The clinic only opened a year ago, so the facilities are all very modern.

MAN:

That sounds good.

WOMAN:

And it’s particularly good if you’re busy during the day, because Q3  they also do appointments in the evening . They’re closed on Saturday, though. The only other place on the list is the Health Centre on Shore Lane. You can register with Doctor Q4 Gormley, that’s G-O-R-M-L-E-Y . He’s new there, but the centre has a very good reputation.

MAN:

Oh yes, I think I know the road. That would be the best one. Thanks. Could you tell me, will all their services be free?

WOMAN:

Erm ... there are usually some small charges that doctors make. Let me see what it says about the Shore Lane Centre. If you need to be vaccinated before any trips abroad, you won’t have to pay for this . Erm, what else? The sports injury treatment service operates on a paying basis, as does the nutritional therapy service. Some health centers do offer alternative therapies like homeopathy as part of their pay-to-use service. Shore Lane are hoping to do this soon - I think they may start with acupuncture. And finally, if you need to prove you’re healthy or  haven’t had anv serious injuries before a new employer will accept you. you can get a free fitness check-up there , but you’d most likely have to pay for insurance medicals though.

MAN:

Okay, thanks.

WOMAN:

You might also be interested to know the Centre is running a pilot scheme of talks for patients. I’ve got the list here. Actually, they look very interesting.

MAN:

What sort of things?

WOMAN:

Well, the first one’s about giving up smoking. It’s next week, the twenty-fifth of February, at 7 pm, and that’s in Room 4. It says,Q5 the talk will stress the health benefits particularly for people with asthma or heart disease .

MAN:

That sounds very interesting.

WOMAN:

There’s also a talk for families with children. It’s on Healthy Eating, and takes place on the first of March at five o’clock.

MAN:

Will that be at the Health Centre?

WOMAN:

Erm, actuallyQ6  it’s at the primary school on Shore Lane . I imagine they’re inviting the parents of pupils there - it says here ‘all welcome’.

MAN:

Mmm, I might go to that if I have time.

WOMAN:

There’s a couple of other talks - one giving advice about how to avoid injuries while doing exercise. It’s on the ninth of March. Oh, it’s a late afternoon talk, at Q7 four thirty , and it’ll be in Room 6. It also says the talk is Q8 suitable for all ages. And finally, there’s a talk called ‘Stress Management’ which is ...

 

Question

Answers

Question

Answers

1

babies

5

heart

2

eshcol

6

primary school

3

evening

7

4.30

4

GORMLEY

8

ages

 

 

Loading...
Vui lòng chờ ...