HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP VỚI CO THÚY IKUN

Ielts Listening - Dạng bài tập Summary & Note Completion

Ielts Listening - Dạng bài tập Summary & Note Completion

Ngày đăng: (15-09-2020 05:25 PM) - Lượt xem: 1181

IELTS LISTENING - DẠNG BÀI TẬP SUMMARY & NOTE COMPLETION.

 

Note Completion là dạng câu hỏi chỉ xuất hiện ở Section 3 – 4 . Dạng bài nàyđược đánh giá là section khó nhất bởi tốc độ nói nhanh, nhanh hơn so với những section trước. Từ vựng dạng academic của 2 section này cũng xuất hiện nhiều hơn. Vì vậy, để làm tốt dạng câu hỏi Note Completion, ngoài việc tích lũy vốn từ vựng tốt, nghe kịp được tốc độ nói của speaker, bạn nhất thiết cần phải chú ý những điều sau đây..

- Điều đầu tiên, bạn phải hiểu rõ được đặc điểm cũng như mục đích của dạng bài này. Note ở đây thường là những bài giảng hoặc thuyết trình được trình bày bởi các giáo sư, tiến sĩ hoặc các chuyên gia về các chủ đề học thuật, hàn lâm. Nhiệm vụ của bạn sẽ là phải lắng nghe và điền từ phù hợp vào các khoảng trống trong bài Note Complement dựa vào thông tin được cho sẵn trên tờ đề thi. Các dạng câu hỏi tương tự như ở phần 1-3, nhưng bạn sẽ phải theo mạch của bài thuyết trình và nhận biết ý chính của bài.

- Thông tin về bài Note trên tờ đề thi sẽ tóm tắt lại các ý chính của bài. Nó sẽ có tiêu đề- heading, cùng các sub headings được in đậm trên tờ đề thi. Các sub headings chính là các điểm mấu chốt  đề cập ý tổng quát của bài nói; và các sub headings trong hầu hết mọi trường hợp, sẽ được giữ nguyên như những gì speaker nói trong bài. Vì vậy, sẽ không khó cho các bạn nhận ra người nói đang trình bày ý nào. Đây là một dấu hiệu cực kì quan trọng giúp các bạn nắm bắt ý chính và theo dõi trình tự nội dung. Vì thế đọc kĩ cả bản nội dung ghi chép trong khoảng thời gian đọc đề là rất quan trọng.

- Khi trình bày bài thuyết trình, speaker sẽ sử dụng nhiều các từ liệt kê như Firstly = Initially, To start with, To begin with, Secondly, Next, In addition, Finally = Eventually…. Hoặc đối với kết thúc bài như In short, In brief, To conclude, In summary…. Vì vậy, hãy tập trung những từ này để bắt kịp trình tự nội dung. Ngoài ra, với dạng Note completion, speaker sẽ trình bày một mạch, chứ sẽ không chia ra làm hai phần như các section khác.

Chiến thuật tiếp cận Note Completion trong IELTS Listening Section 4

 • Đọc kĩ hướng dẫn để biết số từ tối đa được dùng để trả lời câu hỏi.
 • Xem bố cục của bài là dạng gạch đầu dòng các ý hay là dạng đoạn văn liền mạch.
 • Đọc bản ghi chép để xác định bối cảnh và nội dung khái quát của bài là gì.
 • Gạch dưới những từ khóa đã có sẵn xung quanh các chỗ trống và dùng chúng để nghe ra các đoạn có chứa câu trả lời.
 • Dự đoán thông tin cần điền là từ loại nào, dạng nào (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, số đếm, tên riêng …)
 • Trong khi nghe bạn có thể sẽ nghe thấy các từ khóa nhưng theo cách diễn đạt khác và có nghĩa tương tự với các từ có trong câu hỏi, từ đó điền vào chỗ trống các đáp án phù hợp.
 • Kiểm tra đáp án có khớp về mặt nội dung ngữ nghĩa với những từ xung quanh hay không, cẩn thận không được mắc lỗi chính tả.

 

FULL TRỌN BỘ VIDEO CÁC DẠNG BÀI TẬP IELTS LISTENING

 

 

BÀI TẬP MẪU: CAM 8 – TEST 4 – SEC4

Questions 37-40

Complete the notes below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

Rainbow Serpent Project

 

Aim of project: to identify the 37 ……………………………. used as the basis for the Rainbow Serpent
Yam Period

 • environmental changes led to higher 38 …………………………..
 • traditional activities were affected, especially 39 ………………………………

Rainbow Serpent image

 • similar to a sea horse
 • unusual because it appeared in inland areas
 • symbolises 40 ……………………….. in Aboriginal culture
 

 

PHÂN TÍCH ĐỀ

 • Mỗi chỗ trống chỉ được phép điền không quá 2 từ.
 • Bố cục của bản ghi chép là dạng gạch đầu dòng các ý.
 • Chủ đề là về 1 dự án có tên là Rainbow Serpent
 • Các sub-headings: Aim of project / Yam Period / Rainbow Serpent image
 • Xác định từ khóa và định hình từ cần điền vào chỗ trống
  • Câu 37: sau the là danh từ
  • Câu 38: cần danh từ sau tính từ dạng so sánh hơn higher
  • Câu 39: cần 1 danh từ liên quan tới traditional activities
  • Câu 40: cần 1 danh từ làm tân ngữ là tân ngữ cho động từ symbolizes

AUDIO SCRIPT:

Good morning, everyone. I’ve been invited to talk about my research project into Australian Aboriginal rock walls for many thousands of years. Throughout the long history of this tradition, new images have appeared and new painting styles have developed. And these characteristics can be used to categorize the different artistic styles. Among these are what we call the Dynamic, Yam and Modern styles of painting.

………………

So, these paintings have already taught us a lot. But one image that has always intrigued us is known as the ‘Rainbow Serpent’. The Rainbow Serpent, which is the focus of my most recent project, gets its name from its snake or serpent-like body and it first appeared in the Yam period 4 to 6,000 years ago. Many believe is it a curious mixture of kangaroo, snake and crocodile. But we decided to study the Rainbow Serpent painting to see (≈aim) if we could locate (≈ identify) the animal (Q37) that the very first painters based their image on (≈ the basics).

The Yam period coincided with the end of the last ice age. This brought about tremendous change in the environment (≈ environment changes), with the sea levels rising (=higher) (Q38) and creeping steadily inland. This flooded many familiar land features and also caused a great deal of disruption to traditional patterns of life (≈ traditional activities were affected)hunting (Q39) in particular (≈ especially). New shores were formed and totally different creatures would have washed up onto the shores. We studied 107 painting of the Rainbow Serpent and found that the one creature that matches it most closely was the Rainbow Pipefish, which is type of sea horse. This sea creature would have been a totally unfamiliar sight in the inland regions where the image is found and may have been the inspiration behind the early paintings.

So, at the end of the ice age there would have been enormous changes in animal and plant life. It’s not surprising then, that the Aborigines linked this abundance to the new creatures they witnessed. Even today, Aborigines see the Rainbow Serpent as a symbol of (≈ symbolizes) creation (Q40), which is understandable given the increase in vegetation and the new life forms that featured when the image first appeared.

 

 

 

Loading...
Vui lòng chờ ...